จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาลำพูน 8/2561 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 250 มม. กปภ.สาขาลำพูน ดำเนินการ 25 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาลำพูน 10/2561 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 300 มม. สถานีเพิ่มแรงดันน้ำอุโมงค์ กปภ.สาขาลำพูน ดำเนินการ 25 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาลำพูน 11/2561 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 400 มม. สถานีผลิตน้ำริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน กปภ.สาขาลำพูน ดำเนินการ 25 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาลำพูน 12/2561 งานปรับปรุงระบบ DMA และอุปกรณ์รับส่งข้อมูลแบบ Real Time กปภ.สาขาลำพูน ดำเนินการ 25 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/40/2561 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่องจ่ายสารเคมี (PACl) ขนาด 701-1,500 ลิตร/ชม. จำนวน 5 ชุด ให้กับ กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 21 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/41/2561 จัดซื้อผงปูนคลอรีนชนิด 65 % ให้กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6 ใช้ในเดือน เม.ย.-ก.ย.2561 บรรจุในถังโลหะหรือถังพลาสติกถังละ 50 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง จำนวน 432 ถัง ดำเนินการ 21 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/91/2561 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำ สถานีผลิต - จ่ายน้ำหนองโดน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ดำเนินการ 21 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/37/2561 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักควบคุมระบบ DMA ชนิดELECTROMAGNETIC ขนาด 200 มม.จำนวน 1 เครื่องและชุดรับส่งข้อมูลDATA LOGGER การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วานรนิวาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 20 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/90/2561 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำ สถานีผลิต-จ่ายน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ดำเนินการ 20 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-31/2561 จ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตรในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ สาขาบ้านนาสาร สาขาบ้านตาขุน สาขาไชยา สาขาระนอง สาขาพังงา สาขาตะกั่วป่า สาขาท้ายเหมือง สาขากระบี่ สาขาอ่าวลึก สาขาทุ่งสง สาขาชะอวด สาขาปากพนัง สาขาจันดี สาขาขนอม สาขานครศรีธรรมราช และสาขาคลองท่อม ดำเนินการ 20 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/26/2561 งานจ้างตัวแทนอ่านมาตรมือถือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา, สาขาเบตง, สาขาสายบุรี, สาขานราธิวาส, สาขารือเสาะ และสาขาสุไหงโก-ลก ดำเนินการ 20 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/39/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านดอนแดง ม.2 ,บ้านดอนหัน ม.1 ,14 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 19 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/38/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2561 (เงินกู้) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านแดงน้อย ม.6,7,16,17 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 19 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/37/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนบรบือ – วาปีปทุม (หน้าโรงเรียนบรบือ – สี่แยกบ้านค้อ) อ.บรบือ จ.มหาสารคาม (น.บรบือ) กปภ.สาขามหาสารคาม ดำเนินการ 19 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/35/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.หน้าประปา - สำนักงานที่ดิน อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 19 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/36/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนนาหว้า - บ้านตาล ฝั่งซ้าย อ.นาหว้า จ.นครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 19 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 76/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำสำหรับเทศบาลตำบลสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี บริเวณ ถนนสามชุก - หนองหญ้าไซ ถึงบริเวณถนนหน้าบ้านนายสัน วรรณวงศ์ (ชุมชนร่วมใจ) ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช ดำเนินการ 18 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-022/2561 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาบางคล้า ดำเนินการ 18 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 74/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ แยกหนองวัลย์เปรียง-หน้าที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ดำเนินการ 18 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/36/2561 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำของกรมทางหลวง บริเวณทางหลวงหมายเลข 229 กม. 24+000 ถึง กม. 24+393 ด้ายซ้ายทาง อำเภอมัญจาคีรี จัหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท (หน่วยบริการมัญจาคีรี) ดำเนินการ 15 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 72/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 2, 3, 8, 9 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ดำเนินการ 15 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 75/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ซอยเทศบาล 12 เข้าวัดหนองลานถึงทางรถไฟ ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ดำเนินการ 15 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/33/2561 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักควบคุมระบบ DMA ชนิด ELECTROMAGNETIC ขนาด 150 มม.จำนวน 1 เครื่อง และชุดรับส่งข้อมูล DATA LOGGER การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 15 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/34/2561 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักควบคุมระบบ DMA ชนิด ELECTROMAGNETIC ขนาด 150 มม.จำนวน 1 เครื่อง และชุดรับส่งข้อมูล DATA LOGGER การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (น.ท่าอุเทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 15 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาระยอง 4/2561 ติดตั้งวางท่อประปาให้ อบต.ตะพง บริเวณ ถนนสายหนองตารส-เนินเสาธง หมู่ 12 ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ดำเนินการ 15 มิ.ย. 2561