จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขากุยบุรี 6/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณสายรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองคาง เลียบถนนสายบ้านนายนาน, เลียบถนนสายบ้านนายนาน-คลองชลประทาน 19 ซ้าย, เลียบถนนสายบ้านนางเต่ย พานนุ้ย, เลียบถนนสายบ้านนายเลี้ยง, เลียบถนนสายบ้านนายเอี้ยง ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี ดำเนินการ 6 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 42/2561 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจก.เมือง อโยธยา บริเวณ หมู่ที่ 4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการ 6 ก.ค. 2561
กองจัดหา กจห.45/2561 งานจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 1,000 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 จำนวน 324 ท่อ พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการ 5 ก.ค. 2561
กปภ. สาขากำแพงเพชร 1/2561 งานวางท่อขยายเขตประปาเข้าบริษัท เอส ซี อาร์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 5 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสันกำแพง 3/2561 งานติดตั้ง PRV เพื่อควบคุมแรงดันน้ำ กปภ.สาขาสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ดำเนินการ 4 ก.ค. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก 6/2561 งานติดตั้งวางท่อประปา ซอยชุมชนเขาหนองหอยจากถนนมิตรภาพ ถึง รั้วสรรพวุธ ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี ดำเนินการ 4 ก.ค. 2561
กองจัดหา กจห.43/2561 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 33,963.10 ตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการ 3 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 3 77/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ บ้านดอนมะเกลือ หมู่ 1,2,3,4,5,6,7 ต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ดำเนินการ 3 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/47/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านนาขวัญเมือง ม.10 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ (หน่วยบริการสหัสขันธ์) ดำเนินการ 3 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/48/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ.โสก ม.12 (ฝั่งซ้ายและขวาทาง) ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาแก้งคร้อ (น.คอนสวรรค์) ดำเนินการ 3 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/28/2561 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 13,000 เครื่อง (ไม่รวมยูเนี่ยน) ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการ 2 ก.ค. 2561
กองจัดหา กจห.44/2561 โครงการเช่าสิทธิ์การใช้งาน Google Map API ดำเนินการ 2 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/24/2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ให้ อบต.คอโค ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ดำเนินการ 29 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/27/2561 งานจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 13 รายการ ดำเนินการ 28 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61067485184 งานวางท่อติดตั้งมาตรวัดน้ำชั่วคราวขนาด 1/2" ให้กับนายแฟง สุวรรณบุตร โครงการหมู่บ้านสุขสมบูรณ์บางไผ่ ม.4 ต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 28 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/46/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อสะพานติดปั๊มเอสโซ่คำปิง 2 ฝั่ง (สะพานข้ามคลอง) คลองบ้านกุดแคน และซอยสาธารณสุขบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จฯ จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ดำเนินการ 27 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/45/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านคำแก่นคูณ หมู่ที่ 7 ถนนมิตรภาพช่วงหน้าปั๊ม ปตท. ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง ดำเนินการ 27 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครปฐม 1/2561 งานปรับปรุงเปลี่ยนท่อ บริเวณซอยองค์การโทรศัพท์ หมู่ที่ 3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ดำเนินการ 27 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 8/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 300 หมู่ที่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 27 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/44/2561 โครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดำเนินการ 26 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครราชสีมา กปภ.สาขานครราชสีมา9/2561 จ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บจก.ศิริธนา เรียลเอสเตท (โครงการหมู่บ้านบียอนด์จอหอ) ม.13 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ดำเนินการ 26 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.42/2561 งานจัดซื้อสารพอลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ชนิดผง จำนวน 10,231.20 ตัน พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการ 25 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/42/2561 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำเทอร์ไบน์พร้อมชุดควบคุมและประสานท่อแรงต่ำหนองหิน กปภ.สาขาขอนแก่น (พ.) ดำเนินการ 25 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/43/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อข้ามคลองข้างร้านขายปุ๋ยเทพสถิตการเกษตร,ข้ามคลองห้วยจระเข้และซอยตรงข้ามเทศบาล 1 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ (น.เทพสถิต) ดำเนินการ 25 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห. 41/2561 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 25 มิ.ย. 2561