จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กองจัดหา กจห.53/2561 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก กปภ. (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2561 ดำเนินการ 19 ก.ค. 2561
กองจัดหา กจห.53/2561 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติมและทดแทน) ปี 2561 ดำเนินการ 18 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/55/2561 งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ขนาด 4 ครอบครัว โรงกรองน้ำบ้านบอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ ดำเนินการ 18 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/56/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยเมตตา - ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร - ซอยเหล่านาดี 12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 18 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 3 79/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ 8 บ้านทุ่งโก และหมู่ 13 บ้านหนองบุญยงค์ ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี ดำเนินการ 18 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/24/2561 งานจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย บริเวณ กปภ.ข.๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดำเนินการ 18 ก.ค. 2561
กองจัดหา กจห.50/2561 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง GIS โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 17 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาปทุมธานี 6/2561 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับบริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการไอลีฟ ทาวน์ ราชพฤกษ์ - วงแหวน บริเวณ ถนนวัดท่าเกวียน ม.๔ ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ดำเนินการ 17 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาศรีราชา 111/2561 งานจ้างเหมาเปลี่ยนกรวดทรายกรอง จำนวน 10 บ่อ โรงกรองน้ำขนาด 700 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ดำเนินการ 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/25/2561 งานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 จำนวน 20 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา(รวมหน่วยบริการ ดำเนินการ 16 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.20/61 งานขนย้าย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำห้วยชากนอก กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินการ 16 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/53/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 2109 (ช่วงสามแยกไปเขื่อนอุบลรัตน์) ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง ดำเนินการ 13 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/54/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.สุขาภิบาล 1 และ ถ.แยกหลังตลาดสดดอนโมง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ กปภ.สาขาหนองเรือ (น.บริการดอนโมง) ดำเนินการ 13 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสุโขทัย 1/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม บริเวณ บ้านวังผักบุ้ง หมู่ที่ 2 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) ดำเนินการ 13 ก.ค. 2561
กองจัดหา กจห.47/2561 จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปี 2561 ดำเนินการ 12 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/52/2561 โครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขาชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ดำเนินการ 12 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาเพชรบุรี 3/2561 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ซอย9 หมู่ที่ 3 และบริเวณ ซอย2 ถ.ดำรงธรรม หมู่ที่ 4 ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ดำเนินการ 12 ก.ค. 2561
กองจัดหา กจห.46/2561 จ้างพิมพ์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 10 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี 1/2561 จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาสำหรับโครงการทองธารา บริษัท อุ้ยพาณิชย์ จำกัด หมู่ที่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ดำเนินการ 9 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/51/2561 ซ่อมเปลี่ยนประตูน้ำ จำนวน 7 รายการ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ดำเนินการ 9 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาแหลมฉบัง กปภ.ฉบ.7/2561 จ้างเหมาวางท่อประปาให้ บจก.รุ่งเจริญ 09 ดำเนินการ 9 ก.ค. 2561
กปภ. สาขาสุพรรณบุรี 2/2561 งานจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว จำนวน 4 หลัง ดำเนินการ 9 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/96/2561 งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปา หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยโป่ง บริเวณบ้านนายหมุน ทองดี - บ้านหมวด จีรฉัตร ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี , หมู่ที่ ๕ บ้านสามแยกหลุมข้าว บริเวณบ้านนายหวาน กันหา - บ้านนางสุปราณี พิมพาพร ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรงจ.ลพบุรี ดำเนินการ 9 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/50/2561 งานปรับปรุงท่อเพื่อเสริมระบบ DMA ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ ดำเนินการ 6 ก.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/94/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ การเคหะแห่งชาติ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา (บางปะอิน) ระยะที่ ๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 6 ก.ค. 2561