จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 9/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ นายอภิสิทธิ์ ธนินทรานนท์ ซ.ประชาอุทิศ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดำเนินการ 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพะเยา 1/2561 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านร่องจ้อง ม.9 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ดำเนินการ 1 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาเขมราฐ กปภ.สาขาเขมราฐ 4/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อ ชุมชนวัดศรีโพธิ์ชัย ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี ดำเนินการ 1 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.37/2561 งานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และคลาวด์ไดรว์ (PWAMail and Cloud Drive) ของการประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 1 มิ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.36/2561 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 1 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/32/2561 ซื้อรถยนต์โดยสาร(ตู้) ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ดำเนินการ 31 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาสีคิ้ว 2/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับโครงการบ้านมั่นคงเมืองใหม่ร่วมใจพัฒนา หมู่ 13 บ้านหนองกุ้ง ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ดำเนินการ 31 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 11/2561 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขต สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด บริเวณหมู่ที่ 12 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการ 31 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/31/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบ้านนา ม.8 บ้านเม็ก ม.13 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด ดำเนินการ 30 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/30/2561 งานปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ขนาด 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง บริเวณแรงต่ำในกรมชลประทาน ม.4 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาน้ำพอง ดำเนินการ 30 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 66/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยตรงที่ทำการผู้ใหญ่ หมู่ 6 ถึง คลองชลประทานก่อนถึงหมู่บ้านกระเจา จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน ดำเนินการ 30 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/79/2561 งานก่อสร้างสะพานและถนนทางเชื่อมพื้นที่สาธารณะหนองลาดตะเพียน ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ดำเนินการ 30 พ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.35/2561 จ้างบริการขับรถยนต์ประจำตำแหน่งและรถยนต์ส่วนกลาง การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 5 คน ดำเนินการ 30 พ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.34/2561 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A๐ จำนวน 6 เครื่อง ดำเนินการ 28 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 67/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ หมู่ 5 บริเวณซอยคลองมะเดื่อ6 (ซอยค่ายกำแพงเพชรฯ) ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 28 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาเกาะคา 2/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสองแควใต้ ม.2 (ด้านขวาทาง) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง ดำเนินการ 28 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 76/2561 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจ่ายสารเคมี - เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 25 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 77/2561 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ ๑๔ ช่วง กม. ๖๕+๒๔๕.๔๗๙ (ตอน ๑๔ – ๔) การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 25 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 78/2561 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ ๑๔ ช่วง กม. ๖๓+๔๗๕.๕๗๙ (ตอน ๑๔ – ๑) การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 25 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 64/2561 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ บจก.ประจวบอินเตอร์เทรด โครงการหัวหิน แกรนด์ ฮิลล์ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 25 พ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.33/2561 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 24 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/29/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งประปาเข้า โรงพยาบาลบ้านไผ่ (แห่งใหม่) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงไร่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ ดำเนินการ 24 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 3 65/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่บ้านพรชัย ม.13 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง ดำเนินการ 24 พ.ค. 2561
กปภ. สาขาสตึก กปภ.สาขาสตึก 2/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านโพนทอง หมู่ 3 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก ดำเนินการ 24 พ.ค. 2561
กปภ. เขต 2 61057264294 งานย้ายแนวท่อบริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา ตอนที่ ๑๔ ช่วง กม. ๖๔+๔๙๖.๕๗๙ (ตอน ๑๔ – ๓) การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 23 พ.ค. 2561