จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพนมสารคาม กปภ.พค. 5/2561 จ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่วยน้ำให้ อบต.หนองแหน จำนวน ๙ โครงการ บริเวณ หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๒ ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 11 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพะเยา 2/2561 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บ้านเจน หมู่ที่ 8 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ดำเนินการ 11 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/24/2561 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite  Solution)  จำนวน ๕๗๖,๐๐๐ กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 8 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 71/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ม.3 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน ดำเนินการ 8 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/86/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านแสงทอง ส่วนที่ ๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ดำเนินการ 8 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครราชสีมา 8/2561 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบริเวณสระเก็บน้ำโนนไม้แดง ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ดำเนินการ 8 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/84/2561 ซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว CLASS C และมาตรวัดน้ำพลาสติกขนาด 3/4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน 2 รายการ ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-29/2561 งานจ้างเหมาดูดตะกอนเลนสระพักน้ำดิบ และขนย้ายตะกอนด้วยรถบรรทุก ขุมเหมืองสรรพสามิต ปริมาตร 24,000 ลบ.ม. เนื่องจากเศษขยะ เศษโคลน ที่มากับน้ำไหลเข้ามายังสระเก็บน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/83/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยเต็กเฮง หมู่ที่ ๒ ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/82/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อและวางท่อเสริมแรงดัน พื้นที่เทศบาลตำบลลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/80/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนเศรษฐสัมพันธ์ (จากสามแยกถนนริมคลองระพีพัฒน์ถึงวัดหนองจรเข้) ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข. 2/81/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณท่อข้ามทางรถไฟมวกเหล็ก หมู่ที่ ๓ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/85/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บริเวณ หมู่ ๕ ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาโชคชัย 1/2561 จ้างเหมางานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้าโครงการเปี่ยมสิริ หมู่ 12 ตำบลโชคชัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการ 7 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/21/2561 ซื้อสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide Solution) จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 6 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/32/2561 งานย้ายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างขยายผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 2041 ตอนสี่แยกสมเด็จ – แยกดงแหลม อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ ดำเนินการ 6 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/22/2561 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขากันตัง (ควนกุน) อ.สิเกา จ.ตรัง ดำเนินการ 6 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข..5/20/2561 งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์มาตรวัดน้ำหลัก สถานีเพิ่มแรงดันมหาราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ดำเนินการ 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาท้ายเหมือง 1/2561 จ้างเหมาโครงการงานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณซอยหลังป้อมตำรวจท่านุ่น ม.7 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครราชสีมา กปภ.สาขานครราชสีมา/7/2561 งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บจก.ซีพี ดีเวลล็อพเมนท์ (โครงการหมู่บ้านคลิสตัลโฮม2) หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ดำเนินการ 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพนัสนิคม 01/2561 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำชั่วคราว สถานีสูบน้ำดิบวัดกกสับใน การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 6 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขานครราชสีมา 6/2561 งานจ้างเหมาติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้า บจก.ทัช พลัส พร๊อพเพอรืตี้ (โครงการหมู่บ้านยเดอะวิช) ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ดำเนินการ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 12/2561 งานจ้างเหมาวางท่อขยายเขต สำหรับ บริเวณ หมู่ที่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการ 5 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/18/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อเสริมแรงดันน้ำไปยังโซน DMA 06 (ถนนตรัง-ปะเหลียน) ถนนมหาราช ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง ดำเนินการ 4 มิ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/19/2561 งานปรับปรุงเส้นท่อในเขต ทม.สตูล , ทต.คลองขุด และอบต.ตำมะลัง ต.พิมาน , ต.คลองขุด , ตำบลตำมะลัง , ถ.ติรสถิตย์ และ ถ.เรืองฤทธิ์จรูญ ซอย 9 อ.เมือง จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ดำเนินการ 4 มิ.ย. 2561