จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาอ่างทอง 10/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณตลาดปลา อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ดำเนินการ 24 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเบตง 3/62 งานย้ายแนวท่อบริเวณถนนรัตนกิจ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา กปภ.สาขาเบตง ดำเนินการ 21 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-49/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ หมู่ 1 ตำบลไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ กปภ.สาขากระบี่ ดำเนินการ 20 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.56/2562 ซื้อโครงการนำข้อมูล Master meter เข้าระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปภ. ดำเนินการ 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/46/2562 โครงการงานระบบกำจัดแก๊สคลอรีน บริเวณสถานีผลิตน้ำห้วยเสนง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ดำเนินการ 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/48/2562 งบทำการประจำปี ๒๕๖๒ งานซ่อมแซมแพสูบน้ำดิบแรงต่ำหนองหานกุมภวาปี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 19 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม 1 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกขี้หนอน บริเวณหมู่ที่ 1,3,4 และหมู่ที่ 5 ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 19 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง กปภ.บปก.4/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้ บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีน บางสมัคร หมู่ที่ 1 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการ 19 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/71/2562 โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดำเนินการ 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/47/2562 ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง ไม่รวมยูเนี่ยนมาตร (งบทำการ) ประจำปี ๒๕๖๒ ขนาด ๑/๒ จำนวน ๒๐,๐๐๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 18 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาเบตง 8/2562 งานซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาเบตง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน ดำเนินการ 18 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/70/2562 โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) กปภ.สาขาบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ดำเนินการ 14 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 53/2562 งานปรับปรุงติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ขนาด 400 มม. จำนวน 1 เครื่อง กปภ.สาขากุยบุรี (สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน-ส่งสถานีจ่ายน้ำไร่ใหม่) ดำเนินการ 14 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 03/2562 งานจ้างซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ดำเนินการ 14 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.55/2562 งานโครงการจัดซื้อข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการ 13 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาพระพุทธบาท 2/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับหมู่บ้านในผัน 16 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ดำเนินการ 13 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.8/62 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณซอยเทพประสิทธิ์ 11 ดำเนินการ 13 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 52/2562 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 8 จากสี่แยกสะพานข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ไปทางทิศใต้ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 13 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 51/2562 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 4 จากสี่แยกสะพานข้ามคลองพิทยาลงกรณ์ไปทางทิศตะวันออก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสหกรณ์) ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 12 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/79/2562 ซื้อมาตรวัดน้ำสำรองคลังประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 รายการ ดำเนินการ 11 มิ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/78/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับการรับโอนสำหรับ แผนกเกษตรกรรม กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒ กรมการสัตว์ทหารบก บ้านสอยดาว ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ดำเนินการ 11 มิ.ย. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.18/2562 งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างถนนสาย ค1 ค2 ง2 อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด ดำเนินการ 11 มิ.ย. 2562
กปภ. สาขาพนมสารคาม 4/2562 จ้างเหมาก่อสร้างงานวางท่อเชื่อมศักยภาพการจ่ายน้ำเขาหินซ้อน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม ดำเนินการ 11 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห. 48/2562 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 11 มิ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.49/2562 จ้างบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 11 มิ.ย. 2562