จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กองจัดหา กจห.16/2565 จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ดำเนินการ 8 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาลำปาง 14/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อจากห้าแยกหอนาฬิกาถึงแยกถนนปิยวรรณ ถนนท่าคราวน้อย ดำเนินการ 8 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/74/2565 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำบ้านหมี่ และหนองม่วง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ดำเนินการ 8 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/73/2565 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำบ้านช่องใต้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 8 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/72/2565 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำหนองบัว และบางระจัน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ดำเนินการ 8 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/77/2565 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ดำเนินการ 8 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/75/2565 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำสำนักงานราชประชา และขนงพระ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ดำเนินการ 8 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/66/2565 งานซ่อมบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 7 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 3 30/2565 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีผลิตน้ำบ้านลาด หน่วยบริการนายาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี ดำเนินการ 7 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 5/2565 ซื้อสารโซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮดรัส(โซดาแอช) จำนวน 120,000 กิโลกรัม ดำเนินการ 7 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาตรัง 10/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้แก่ บจก.ที.ยู.เอ็นเตอร์ไพรส์ หมู่บ้านลิลิน เรสซิเดนซ์ เฟส1ถนนรักษ์จันทน์ ซอย 7 หมู่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดำเนินการ 7 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาลำพูน 2/2565 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน จำนวน 2 ชุด ปฏิบัติงาน ระยะเวลา 5 เดือน ดำเนินการ 7 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-27/2565 ซื้อมาตรวัดน้ำ เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.๔ จำนวน ๓ รายการ ดำเนินการ 5 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 3 29/2565 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับ นางละมัย เรืองอร่าม บริเวณโครงการบ้านฟ้ามงคล หมู่ที่ 13 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 5 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาจันทบุรี 7/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท บัดดี้เรียลเอสเตท จำกัด บริเวณ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการ 5 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/71/2565 งานย้ายแนวท่อบริเวณสาย ลบ.1036 แยกทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 1 - บ้านป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ดำเนินการ 5 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/61/2565 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้งานกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 5 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/62/2565 โครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 5 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/87/2565 โครงการปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูล DMA กปภ.สาขาศรีสะเกษ ดำเนินการ 5 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/88/2565 โครงการปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูล DMA กปภ.สาขาสุรินทร์ ดำเนินการ 5 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/66/2565 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ดำเนินการ 4 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/68/2565 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำหนองโดน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ดำเนินการ 4 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/69/2565 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำไม้ตรา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี ดำเนินการ 4 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/70/2565 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำบางบาล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา ดำเนินการ 4 เม.ย. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/67/2564 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำสำนักงาน เสิงสาง และโนนสมบูรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี ดำเนินการ 4 เม.ย. 2565