จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 008/2563 งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เครื่องจักรกลในระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 30 มี.ค. 2563
กองจัดหา กจห.28/2563 เช่าบริการอินเทอร์เน็ตประเภทองค์กรและวงจรสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 30 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร 6/2563 จะ จ้างเหมา งานปรับปรุงเส้นท่อ ซีเฟสซอย 1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร กปภ.สาขาชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ดำเนินการ 30 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาพนมสารคาม กปภ.พค.7/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งถังน้ำใส สถานีจ่ายน้ำเขาสุวรรณคีรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 30 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-35/2563 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ดำเนินการ 27 มี.ค. 2563
กองจัดหา กจห.27/2563 ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปี 2563 (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 27 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/15/2563 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ดำเนินการ 27 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร 5/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนศาลาแดง ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ดำเนินการ 27 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/42/2563 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ – งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๐๐%) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ – งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบ เพื่อเพิ่มต้นทุนกปภ.สาขาพังโคน (หน่วยบริการวาริชภูมิ) อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.วาริชภูมิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 26 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาหนองแค 4/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขาหนองแค ดำเนินการ 26 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/26/2563 งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำวารินชำราบ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ดำเนินการ 25 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/39/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านสวนกล้วย ม.8 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี ดำเนินการ 25 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/38/2563 งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ดำเนินการ 25 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา กปภ.สงขลา 2/2563 จ้างสูบจ่ายน้ำประปาสถานี่เพิ่มแรงดันโคกสูง สถานีเพิ่มแรงดันบ้านท่านางหอม สถานีจ่ายน้ภ สนง.กปภ.สาขาสงขลา ดำเนินการ 25 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 3 62/2563 จ้างเหมา ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคบ้านโป่ง ดำเนินการ 24 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/41/2563 โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซับเมอร์สซิเบิ้ล พร้อมชุดควบคุมและอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม หน่วยบริการนาหว้า (บ่อที่ 1 และ บ่อที่ 2) ดำเนินการ 24 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 3 66/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนแม่น้ำแคว (ฝั่งตะวันออก) ตั้งแต่ท่ามะขามซอย 10 ถึง แยกแก่งเสี้ยน ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ดำเนินการ 24 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาแพร่ 2/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร บ้านแต หมู่ที่ 1 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ กปภ.สาขาแพร่ ดำเนินการ 23 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 3 61/2563 จ้างค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนมาลัยแมน ถึงบริเวณเทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ดำเนินการ 23 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-034/2563 งานก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 23 มี.ค. 2563
กปภ. สาขาแม่สอด บ5/2563 งานย้ายแนวท่อบริเวณ ถนนศรีพานิช – ถนนทางหลวงชนบทสาย ง.3 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ดำเนินการ 23 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-34/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม.สถานีผลิตน้ำพระพรหม (แม่ข่าย) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช ดำเนินการ 20 มี.ค. 2563
กองจัดหา กจห. 25/2563 จ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการและติดตามข้อร้องเรียน (Smart ๑๖๖๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการ 20 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 3 65/2563 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 19 มี.ค. 2563
กปภ. เขต 3 64/2563 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนบ้านแพ้ว ซอยวัดวังชัยทรัพย์วิมล ตำบลหลักสาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 19 มี.ค. 2563