จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/34/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 1, หมู่ 2 และหมู่ 7 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 17 พ.ย. 2563
กปภ. สาขากันตัง - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสายหัวหิน หมู่ 5 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง ดำเนินการ 17 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 1/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าโครงการจัดสรรที่ดินของ ดวงตะวันวิลล์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 16 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/1/2564 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พ) ดำเนินการ 16 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/8/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนบ้านสวน หมู่ 1 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 16 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/9/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านรุ้งเศรษฐี หมู่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ดำเนินการ 16 พ.ย. 2563
กองจัดหา กจห.94/2563 จ้างโครงการระบบงานบริหารจัดการคลังพัสดุ (Smart Inventory Management : SIM) (ครั้งที่ ๓) ดำเนินการ 16 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม 17/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง บริเวณถนนซอยกอไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวััดชลบุรี ดำเนินการ 13 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม 16/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง บริเวณถนนหลังวัดอ้อมแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวััดชลบุรี ดำเนินการ 13 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 15/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านวังฆ้อง ตำบลสวนแตง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ดำเนินการ 13 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-009/2564 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 2 รายการ กปภ.ข.1 ดำเนินการ 12 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาเชียงราย 1/2564 ประกวดราคาจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ดำเนินการ 12 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 10/2564 จ้างย้ายแนวท่อประปา บริเวณซอยนวลทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย ดำเนินการ 11 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/6/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลตำบลสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ดำเนินการ 11 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ กปภ.บร.01/2564 งานติดตั้งและวางท่อประปา ให้กับ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) หมู่ที่ 13 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ดำเนินการ 11 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/7/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โคกแฝก หมู่ 5 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ดำเนินการ 11 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสงคราม ป.สส.2/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ อบต.บางขันแตก ดำเนินการ 11 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 3 9/2564 จ้างย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 3318 ตอนสุพรรณบุรี - มะขามล้ม ระหว่าง กม.2+350 ถึง กม.3+467 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ดำเนินการ 10 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/5/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านบ่อใหญ่ หมู่ 3,บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 4 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (หน่วยบริการบรบือ) ดำเนินการ 10 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/5/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณซอยบ้านนาบุญ ม.๑๐ ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 10 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง - จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีน เวลโกรว์ หมู่ที่ 5 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง ดำเนินการ 9 พ.ย. 2563
กปภ. สาขาเสนา กปภ.สาขาเสนา 1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับเทศบาลตำบลสามกอ หมู่ 3 บ้านคลองโพธิ์ ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา ดำเนินการ 9 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/4/2564 จัดซื้อปูนขาว (HYDRATED LIME) จำนวน ๓๙๕,๐๕๐ กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการ 6 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-1/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 6 พ.ย. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/4/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านดอนดู่ หมู่ 9 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม (น.กันทรวิชัย) ดำเนินการ 6 พ.ย. 2563