จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 6 กปภ.ข./76/2562 โครงการแก้ไขปัญหาระบบจ่ายน้ำประปาไม่เพียงพอ สถานีจ่ายน้ำรัตนาภา กปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 19 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/85/2562 งานวางท่อขยายเขตบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลไชโยและพื้นที่ข้างเคียง อ.ไชโย จ.อ่างทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ดำเนินการ 19 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/84/2562 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าบริเวณสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 19 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/83/2562 งานซ่อมแซมถังน้ำใส พร้อมทั้งปรับปรุงระบบระบายน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ดำเนินการ 18 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/82/2562 งานย้ายแนวท่อโครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน (บางส่วน) ถนนคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพฯ บริเวณ กม.52+000.000 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 18 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสุโขทัย - งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอย 4 ซอย 6 ซอย 7 บ้านวังตะคร้อ ตำบลเมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย (กปภ.สาขาสุโขทัย) ดำเนินการ 18 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/75/2562 งานย้ายแนวท่อประปา ออกจากบริเวณก่อสร้าง โครงการอำนวยความปลอดภัย ปรับปรุงบริเวณย่านชุมชนเส้นทางสาย ขก.1027 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านโคกท่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 15 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/74/2562 งานปรับปรุงตู้ควบคุมมอเตอร์แบบ VSD สถานีผลิตน้ำ บ้านเหล่ากล้วย กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ดำเนินการ 15 ก.ค. 2562
กองจัดหา กจห.66/2562 จัดซื้อโครงการจัดหาแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ดำเนินการ 12 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/21/2562 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium Hypochlorite Solution) จำนวน 720,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 12 ก.ค. 2562
กองจัดหา กจห.64/2562 งานซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปี 2562 จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 12 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาปากช่อง 1/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ บ้านโคกสง่า ซอย 4 ถึงทางเข้าวัดโคกสง่า ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ดำเนินการ 11 ก.ค. 2562
กองจัดหา กจห.65/2562 งานจ้างโครงการเชื่อมโยงข้อมูลระบบ SCADA (10 แห่ง) ดำเนินการ 10 ก.ค. 2562
กองจัดหา กจห.62/2562 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งและรถยนต์ส่วนกลาง การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 36 เดือน ดำเนินการ 10 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-50/2562 งานก่อสร้างสระพักตะกอน ขนาด 400 ลบ.ม. อ.หลังสวน จ.ชุมพร กปภ.สาขาหลังสวน (แม่ข่ายหลังสวน) ดำเนินการ 9 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาตราด กปภ.ตร.-001/2562 งานปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้ำขนาด 1 - 8 นิ้ว การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตราด ดำเนินการ 9 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาระโนด - ซ่อมบำรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาระโนด ดำเนินการ 8 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาร้อยเอ็ด กปภ.ส.รอ. 3/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำสำหรับ บจก.ธาดาโฮม ( โครงการหมู่บ้านธาดาโฮม) หมู่ 13 บ้านขอนแก่น ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด ดำเนินการ 8 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/35/2562 งานย้ายแนวท่อถนนทางหลวงหมายเลข ๒๙๐ สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) - แยกทางหลวงหมายเลข ๒ - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘ กม.ที่ ๙ + ๑๑๑.๐๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘ ตอนโคกกรวด - หนองสรวง กม.ที่ ๕ + ๒๐๐.๐๐๐ - กม.ที่ ๗ + ๑๐๐.๐๐๐ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ดำเนินการ 5 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 6207711437 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แนวถนนสาย 240 บ้านตากแดด-สะบ้าย้อย ม.2-ม.4 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 5 ก.ค. 2562
กองจัดหา กจห.61/2562 งานจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 5 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/73/2562 จัดซื้อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (สารเคมีชนิดคลอรีนเหลว 10%) ปีงบประมาณ 2563 ให้ กปภ.สาขามหาสารคาม จำนวน 144,000 กิโลกรัม ดำเนินการ 3 ก.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/51/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ งบประมาณปี ๒๕๖๑ (เงินรายได้) บ้านยางคำ หมู่ ๙, บ้านน้ำสวยใต้ หมู่ ๑๑, บ้านโนนอุดม หมู่ ๑๔ ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 3 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาปากท่อ 01/2562 งานย้ายเครื่องสูบน้ำและท่อทางดูดแรงต่ำ (ชั่วคราว) สถานีผลิตน้ำไพรสะเดา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ จังหวัดราชบุรี ดำเนินการ 3 ก.ค. 2562
กปภ. สาขาเถิน 02/2562 งานติดตั้งระบบจ่ายแก๊สคลอรีน สถานีจ่ายน้ำบ้านหนองบัว กปภ.สาขาเถิน ดำเนินการ 3 ก.ค. 2562