จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.22/2563 จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการ 14 ก.พ. 8256
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 5/2563 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.ศิรดา เฮ้าส์ โฉนดเลขที่ 85587 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ดำเนินการ 7 ม.ค. 2745
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/28/2564 จัดซื้อมาตรวัดน้ำสำรองคลังประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ ดำเนินการ 15 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/7/2564 งานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาแม่ริม อำเภอแม่ริม - เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม ดำเนินการ 15 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/6/2564 งานติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี สถานีเพิ่มแรงดันท่านางหอม ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ดำเนินการ 15 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/7/2564 งานติดตั้งระบบกำจัดแก๊สคลอรีน สถานีจ่ายน้ำสำนักงาน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา ดำเนินการ 15 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/26/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านผือ หมู่ 1, หมู่ 2 และ หมู่ 19 ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 15 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/30/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ แยกบ้านโนนน้อย-ถนนถั่ว หมู่ 9 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ดำเนินการ 15 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/25/2564 จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือในพื้นที่ กปภ.สาขานครราชสีมา สาขาปากช่อง สาขาครบุรี สาขาสีคิ้ว สาขาปักธงชัย สาขา โชคชัย สาขาพิมาย สาขาชุมพวง สาขาโนนสูง และสาขาด่านขุนทด ดำเนินการ 15 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/29/2564 จ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ด้วยเครื่องอ่านมาตรมือถือในพื้นที่ กปภ.สาขาลพบุรี สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ) สาขาบ้านหมอ สาขาท่าเรือ สาขาผักไห่ สาขาเสนา สาขาอ่างทอง สาขาวิเศษชัยชาญ สาขาสิงห์บุรีและสาขาชัยบาดาล ดำเนินการ 15 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 53/2564 งานสำรวจหาน้ำสูญเสีย (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขานครปฐม, กปภ.สาขาสามพราน, กปภ.สาขาอ้อมน้อย และกปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 15 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-13/2564 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ดำเนินการ 14 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-12/2564 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อสำรองกรณีไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีจ่ายน้ำพลายวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ) ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 14 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/27/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยประชาร่วมใจ (เทศบาล๘) ซอยฟามาซี ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ดำเนินการ 14 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 3/2564 จ้างเหมางานวางท่อประปาเข้าโครงการหมู่บ้านของ บริษัท นาคบุตร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 14 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/4/2564 งานปรับปรุงระบบผลิต สถานีผลิตน้ำฟ้าแสง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จัหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 14 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/5/2564 งานปรับปรุงระบบสูบ-จ่ายน้ำ พร้อมระบบสำรองไฟฟ้ากรณีไฟฟ้าดับ หน่วยบริการทุ่งหว้า ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ดำเนินการ 14 ม.ค. 2564
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) 4/2564 จ้างเหมางานขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 14 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-034/2564 โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 14 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/41/2564 จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนทางหลวงหมายเลข 2022 สี่แยกไฟแดงเพ็ญ ถึง ทางแยกบ้านเหล่าสูง ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.เพ็ญ - บ้านธาตุ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 14 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/26/2564 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านห้วยน้อย ม.1,โรงเรียนเมืองคง ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย ดำเนินการ 14 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-11/2564 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ (น.มาบอำมฤต) ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ดำเนินการ 13 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 3 54/2564 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 13 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/18/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 9 บ้านเหรียญทอง (ซอยข้างเมโทรทาวน์ 2, ซอยไอรีสอร์ท), หมู่ 10 บ้านพงสว่าง(ซอยข้างวัดหนองป่าพง,ซอยพงสว่าง 12) ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กปภ.สาขาอุบลราชธานี ดำเนินการ 13 ม.ค. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/6/2564 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ ๑ และ หมู่ ๓ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (พ) ดำเนินการ 13 ม.ค. 2564