จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กองจัดหา กจห.18/2563 ซื้อน้ำประปาเอกชน เพื่อรองรับชุมชนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมนวนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง ดำเนินการ 25 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 3 53/2563 งานก่อสร้าง โรงกรองขนาด 100 ลบ./ชม. พร้อมก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1,000 ลบ.ม.และหอถังสูงขนาด 120 ลบ.ม.(น.หนองฝ้าย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ ดำเนินการ 25 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 3 54/2563 จ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณวัดโพธิ์แจ้ ถึงถนนพระราม 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 25 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 3 52/2563 งานจ้างเหมาค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยแยกเขื่อน หน้าโรงงานเนเชอรัล ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 25 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาศรีราชา 04/2563 งานจ้างเหมาสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านผลิตน้ำ จำนวน 15 คน (ครั้งที่ 4/63) ระยะเวลา 6 เดือน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ดำเนินการ 25 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/27/2563 ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ดำเนินการ 24 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/6/2563 วางท่อส่งน้ำและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ตามทางหลวงหมายเลข 4084 ช่วงนราธิวาส-สะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ดำเนินการ 24 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/28/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อสะพานติดปั๊มเอสโซ่คำปิง 2 ฝั่ง (สะพานข้ามคลอง) คลองบ้านกุดแคน และซอยสาธารณสุขบำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จฯ จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 24 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-028/2563 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ พื้นที่ชายหาดเจ้าหลาว ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กปภ.สาขาจันทบุรี ดำเนินการ 24 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 632027403370 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับการเคหะแห่งชาติ โครงการการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พุนพิน 1,2) ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 24 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาพะเยา 1/2563 จ้างเหมางานติดตั้งมาตรและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับอาคารสำนักงานคลังพัสดุไฟฟ้าพะเยา 167 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดำเนินการ 21 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-027/2563 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตเร่งด่วน สถานีผลิตน้ำท่าตูม ดำเนินการ 21 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาอุดรธานี กปภ.อด.1/2563 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บจก.เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี บ้านโนนสูง ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี ดำเนินการ 21 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-19/2563 งานซื้อครุภัณฑ์จำนวน 3 รายการ ดำเนินการ 20 ก.พ. 2563
กองจัดหา กจห.17/2563 ซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มและทดแทนในห้อง EIC (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 20 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-18/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำพระพรหม (แม่ข่าย) ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการ 20 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 3 51/2563 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนสวนส้ม (ร้านก๋วยเตี๋ยวนายโต ถึง แยกไฟแดงวัดสวนส้ม (เฟส1)) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง ตำบลอำแพง ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 20 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/023/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาบ้านฉาง ดำเนินการ 20 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/026/2563 งานก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อ สถานีจ่ายน้ำนาจอมเทียน-แยกชัยพฤกษ์ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาพัทยา(พ) ดำเนินการ 20 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาพัทลุง 2/2563 จ้างงานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อสถานีผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง ดำเนินการ 20 ก.พ. 2563
กปภ. สาขาโนนสูง 63027282747 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บ้านเกราพัฒน หมู่ที่ 16 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการ 20 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/022/2563 งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 3701 สายทางคู่ขนานทางพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-พัทยา ตอนต่างระดับบางพระ-ต่างระดับหนองขาม ระหว่าง กม.80+000-กม.113+500 กปภ.สาขาศรีราชา ดำเนินการ 20 ก.พ. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.7/2563 จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการ 20 ก.พ. 2563
กองจัดหา กจห.16/2563 จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปี 2563 ดำเนินการ 19 ก.พ. 2563
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/5/2563 ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน้ำดิบ เพื่อเพิ่มต้นทุน กปภ.สาขาสายบุรี อำเภอ สายบุรี จังหวัดปัตตานี ดำเนินการ 19 ก.พ. 2563