จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.13/2563 โครงการติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก แม่ข่ายจ่ายทุ่งทะเลหลวง กปภ.สาขาสุโขทัย ดำเนินการ 2 มิ.ย. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.12/2563 โครงการติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก แม่ข่าย กปภ.สาขาแม่สอด ดำเนินการ 1 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาแพร่ 4/2563 งานติดตั้งและวางท่อประปา ให้กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ ดำเนินการ 1 มิ.ย. 2563
กปภ. สาขาธัญบุรี 63057358834 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ บริษัท พูนพานิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริเวณ หมู่ 19 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ดำเนินการ 1 มิ.ย. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.11/2563 โครงการติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก แม่ข่ายจ่ายปากแคว กปภ.สาขาสุโขทัย ดำเนินการ 29 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ กปภ.บร.05/2563 งานวางท่อขยายประปาจากจุดสิ้นสุด หมู่ที่ 3บ้านสะแกซำ ถึงจุดสิ้นสุดตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ดำเนินการ 29 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-51/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ จากสามแยกลานเข้ถึงสะพานพระแสง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาบ้านนาสาร ดำเนินการ 28 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-52/2563 จัดซื้อมาตรวัดน้ำ เพื่อสำรองคลังพัสดุ กปภ.ข.4 จำนวน 6 รายการ ดำเนินการ 28 พ.ค. 2563
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.10/2563 โครงการติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก น.แม่ระมาด กปภ.สาขาแม่สอด ดำเนินการ 28 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/23/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับโครงการบ้านเดี่ยวเชียงราย เฟส ๑ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ดำเนินการ 28 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 9/63 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านอมรชัย ถนนราษฎร์สามัคคี ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.) ดำเนินการ 28 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร 13/2563 งานก่อสร้างเสากันซุงโรงสูบน้ำแรงต่ำนาชะอัง ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร กปภ.สาขาชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ดำเนินการ 27 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/88/2563 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำบางไทร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 27 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาชุมพร 14/2563 โครงการงานติดตั้งเครนรางจุดสูบน้ำดิบ โรงสูบน้ำแรงต่ำนาชะอัง กปภ.สาขาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร (โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ดำเนินการ 27 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/89/2563 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ดำเนินการ 27 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/87/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 3 บ้านโตนด หมู่ 9 บ้านพูนผล ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ดำเนินการ 27 พ.ค. 2563
กองจัดหา กจห.48/2563 จัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี จำนวน 1 เครื่อง ดำเนินการ 26 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาน่าน ป.5/2563 งานปรับปรุงระบบเครื่่องสูบน้ำพร้อมระบบไฟฟ้า แพสูบน้ำแรงต่ำ นบ.นาน้อย กปภ.สาขาน่าน อ.เมือง จ.น่าน ดำเนินการ 25 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 3 87/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) ในพื้นที่ กปภ.สาขากุยบุรี ดำเนินการ 25 พ.ค. 2563
กองจัดหา กจห.49/2563 ซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มและทดแทนในห้อง EIC (ครั้งที่ 3) ดำเนินการ 22 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาอุบลราชธานี กปภ.อบ.3/2563 งานวางท่อระบบส่งน้ำภายในพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ดำเนินการ 22 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/86/2563 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำโคกสำโรง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ดำเนินการ 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/84/2563 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำพลับพลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ดำเนินการ 21 พ.ค. 2563
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/85/2563 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี ดำเนินการ 21 พ.ค. 2563
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน. 41/ 63 งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) สถานีผลิตน้ำสระสี่เหลี่ยมและสถานีจ่ายน้ำพานทอง กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินการ 21 พ.ค. 2563