จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/21/2562 โครงการงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนปี ๒๕๖๑ (งบภัยแล้ง/อุทกภัย) งานปรับปรุงแพสูบน้ำดิบแรงต่ำบ้านศรีนครที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 16 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาเกาะคา 3/2562 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.สาขาเกาะคา ดำเนินการ 16 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาละงู 17/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถนนเทศบาล ซอย 2 (โรงน้ำ ) ม.6 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู ดำเนินการ 15 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 04/2562 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 4 นิ้ว และวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท ยูเอสทาวเวอร์ จำกัด 9/93 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ดำเนินการ 14 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร กปภ.สาขาพิบูลฯ/1/2562 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 2173 ตอนนิคมลำโดมน้อย - โขงเจียม ระหว่าง กม.12+000 ถึง 13+300 อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร (น.โขงเจียม) ดำเนินการ 14 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาศรีราชา 03/2562 งานจ้างบริหารจัดการกำจัดตะกอนและสระพักตะกอนแบบเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา ดำเนินการ 14 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 3 29/2562 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านดอนมะนนท์ ม.3 ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ ดำเนินการ 11 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/2/2562 งานจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ดำเนินการ 10 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-34/2562 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.กะทู้ (ฝั่งตะวันออก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ดำเนินการ 9 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-33/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณถนนชวนันท์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ม.1 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี กปภ.สาขาไชยา ดำเนินการ 8 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/24/2562 โครงการวางท่อส่งน้ำขนาด 400 มม.บนสะพานรับท่อข้ามลำน้ำโดม ทางหลวงหมายเลข 2182 (เดชอุดม - บุณฑริก) ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม ดำเนินการ 8 ม.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.9/2562 งานวางท่อ HDPE Ø ๒๒๕ มม. เสริมแรงดัน (งบสำรองเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า) จากวัดดงจังหัน ต.เนินขี้เหล็ก ถึง วัดดอนขวาง ต.หนองนมวัว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขาลาดยาว) ดำเนินการ 8 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/1/2562 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ บริเวณถนนราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ.) ดำเนินการ 8 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-32/2562 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.ฉลอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ดำเนินการ 7 ม.ค. 2562
กปภ. สาขาแพร่ 1/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการเวียงทองโฮม หมู่ที่ 1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ ดำเนินการ 7 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-31/2562 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.กะทู้ (ฝั่งตะวันตก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ดำเนินการ 4 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-30/2562 งานซื้อน้ำประปา เพื่อรองรับการให้บริการ ต.ป่าคลอก และ ต.ศรีสุนทร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ดำเนินการ 3 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 2 61127288193 งานย้ายแนวท่อการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ ๑ ช่วงมาบกะเบา - คลองขนานจิตร ระหว่าง กม.๑๗๔ + ๗๐๐ - กม.๑๗๕ + ๑๐๐ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ดำเนินการ 3 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/23/2562 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนแจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร ดำเนินการ 3 ม.ค. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-038/2562 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีจ่ายน้ำเพ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ดำเนินการ 3 ม.ค. 2562
กองจัดหา กจห.1/2562 งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ดำเนินการ 3 ม.ค. 2562
กองจัดหา กจห.99/2561 งานจ้างเหมารถยนต์โดยสารบัสปรับอากาศบริการรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (ส่วนกลาง) จำนวน 6 เส้นทาง รถ 6 คัน ดำเนินการ 28 ธ.ค. 2561
กองจัดหา กจห.97/2561 ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา อำเภอ นิคมพัฒนา-ปลวกแดง-บางละมุง-สัตหีบ-ศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ระยะที่ 2) ดำเนินการ 27 ธ.ค. 2561
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-29/2562 งานปรับปรุงระบบจ่ายแก๊สคลอรีน(สถานีผลิตน้ำปากพนัง) กปภ.สาขาปากพนัง ดำเนินการ 27 ธ.ค. 2561
กปภ. สาขาอุดรธานี กปภ.อด.2/2562 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บจก.เก้ามงคล พร็อพเพอร์ตี้ โครงการเดอนายน์เฟส 1 ซ.บัวทอง ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี ดำเนินการ 27 ธ.ค. 2561