จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 11/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ หน้าบ้าน สจ.ฉวน ต.สระแก้ว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ดำเนินการ 13 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/7/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ 2563 บจ.ไม้ใหญ่เรียลเอสเตท 1604/138 ซ.หนองมันปลา 6 ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร ด้วยวิธี e-bidding ดำเนินการ 13 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/5/2563 มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๔ นิ้ว Class B พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕๐๐ เครื่อง ดำเนินการ 11 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 3 10/2563 งานก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อส่งไปหมู่ที่ 3,11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี กปภ.สาขาสวนผึ้ง ดำเนินการ 11 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/10/2563 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับเทศบาลเมืองลำตาเสาบริเวณถนนข้างตึกแถว (ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ) หมู่ที่ ๗ (ชุมชนสี่ขวาพัฒนา) ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 11 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/42/2562 โครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาสงขลา ดำเนินการ 11 ธ.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.2/2563 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. และวางท่อเสริมแรงดันขนาด Dia ๓๑๕มม. (กปภ.สาขาพยุหะคีรี) ดำเนินการ 11 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/15/2563 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ โรงสูบน้ำแรงต่ำบ้านคำบอน จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาน้ำพอง ดำเนินการ 11 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/14/2563 งานย้ายแนวท่อประปาออกจากการก่อสร้างสะพานชุมชนกุดเป่ง ม.6 (ถนนจันทร์วีรศักดิ์ - เชื่อมเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ) อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี กปภ.สาขาอุบลราชธานี ดำเนินการ 9 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขามหาสารคาม 001/2563 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอก(นิติบุคคล) ปฏิบัติงานส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนตัดมาตร , ตัดมาตร , ประสานมาตร , และบรรจบมาตรวัดน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 9 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/12/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนทางหลวง 219 จากโรงกรองน้ำ กม.7–หน้า กองร้อย อส.บุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการ 4 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/13/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนทางหลวง 226 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการ 4 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/9/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่บ้านเปรมประชา คันทรีวิว หมู่ที่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) ดำเนินการ 4 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/13/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ดำเนินการ 4 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/14/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ ดำเนินการ 4 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/12/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง ดำเนินการ 4 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/6/2563 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 3 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 006/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แสนสุข ไลฟ์ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 3 ธ.ค. 2562
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 62127026771 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท แกรนด์ ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด บริเวณซอย บ้านสวน-พระยาสัจจา 33 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 3 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.๖/11/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด ดำเนินการ 3 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/9/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์ ดำเนินการ 3 ธ.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/10/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ ดำเนินการ 3 ธ.ค. 2562
กองจัดหา กจห.102/2562 จ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ดำเนินการ 2 ธ.ค. 2562
กองจัดหา กจห.101/2562 เช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองภายนอก (Backup Site) ระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้ำ (CIS) ปี 2563 ดำเนินการ 2 ธ.ค. 2562
กองจัดหา กจห.97/2562 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 20,749,230 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ดำเนินการ 29 พ.ย. 2562