จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 3 39/2562 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 6 - 7 บ้านบางปลาหมอ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ดำเนินการ 22 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/13/2562 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ดำเนินการ 20 มี.ค. 2562
กองจัดหา กจห.18/2562 เช่าบริการอินเทอร์เน็ตประเภทองค์กรและวงจรสื่อสารข้อมูล การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 20 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/35/2562 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๗๕๐ ลบ.ม./ชม.ส่งสูง ๓๕ ม. พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า และตู้สวิตซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (ที่รางเลื่อนสูบน้ำแรงต่ำ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 19 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/37/2562 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ระยะที่ 3 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ดำเนินการ 19 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาลำพูน 2/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.เดอะ ดอว์น เชียงใหม่ รีแฮบ แอนด์ เวลเนส เซ็นเตอร์ บ้านเลขที่ 5/5 ม.5 ต.หนองตอง อ.หางดง เชียงใหม่ ดำเนินการ 19 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.2/62 งานจ้างบริหารจัดการกำจัดตะกอนและสระพักตะกอนแบบเป็นระบบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) สถานีผลิตน้ำบางละมุง ดำเนินการ 19 มี.ค. 2562
กองจัดหา กจห.19/2562 จ้างตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการ 19 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาลำพูน 1/2562 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน จำนวน ๑ ชุดปฏิบัติงาน ระยะเวลา ๕ เดือน ดำเนินการ 19 มี.ค. 2562
กองจัดหา กจห.17/2562 งานจ้างก่อสร้างลานจอดรถจักรยานยนต์ สำนักงานใหญ่ กปภ. ดำเนินการ 18 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/14/2562 งานย้ายแนวท่อ เนื่องจากปรับปรุงงานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0302 ตอนนาทวี-ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ตอน 1 ระหว่าง กม.221+500-222+909 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา กปภ.สาขานาทวี ดำเนินการ 18 มี.ค. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก 2/2562 งานย้ายแนวท่อบริเวณสถานีรถไฟกลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ดำเนินการ 18 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 2/2562 งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บริษัท ออกซิเจนเรียลเอสเตท จำกัด ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดำเนินการ 18 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ กปภ.บร.04/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหจ่ายน้ำประปา ให้กับ บริษัท ธาดา แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด หมู่ 5 บ้านหนองโพรง ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ดำเนินการ 18 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาระยอง กปภ.รย.3/2562 จ้างเหมาติดตั้งวางท่อประปาให้ เทศบาลตำบลเชิงเนิน โครงการขยายเขตประปาเข้าโรงเรียนอนุบาลเชิงเนิน ถนนสะอาดพัฒนา ซอย 9 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดำเนินการ 18 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาบางปะกง กปภ.บปก.3/2562 งานจ้างเหมางานดูดเลนตะกอนสระพักน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำบางวัว ดำเนินการ 15 มี.ค. 2562
กองจัดหา กจห.16/2562 จ้างปรับปรุงโรงสูบน้ำเพิ่มแรงดัน การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ดำเนินการ 14 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/34/2562 โครงการติดตั้งและวางท่อประปา ปี ๒๕๖๒ หมู่บ้านโกลเด้น วิลล์ ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 14 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/13/2562 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน กปภ.สาขากันตัง (ควนกุน) อ.สิเกา จ.ตรัง ดำเนินการ 14 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/12/2562 งานวางท่อติดตั้งประปา ให้แก่ โครงการซินเซีย เฮ้าส์ 94 ถนนเทศบาล 49 ซอย 2 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา ดำเนินการ 14 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาบ้านโป่ง 1/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจก.เมืองไทยประกันชีวิต บริเวณเลยหลังมูลนิธิหลังวัดจันทร์อยู่ข้างโรงสีธัญกิจ ม.13 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ดำเนินการ 14 มี.ค. 2562
กปภ. สาขาแม่สาย 1/2562 งานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทราย กปภ.สาขาแม่สาย ดำเนินการ 14 มี.ค. 2562
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน กปภ.ข.10 ป.12/2562 งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาล จังหวัดอุตรดิตถ์ หมู่ที่ 9 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (กปภ.สาขาอุตรดิตถ์) ดำเนินการ 13 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/32/2562 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานปรับปรุงเส้นท่อซอยรัตนา อ.เชียงคาน จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 12 มี.ค. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/33/2562 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ หน้าเทศบาลตำบลพันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 12 มี.ค. 2562