จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาพะเยา 1/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บ้านเจน หมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ดำเนินการ 16 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาพะเยา 2/2562 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ บ้านกว้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ดำเนินการ 16 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/29/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองช่องแมว หมู่ 12 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 16 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/28/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเขาแย้ หมู่ 4 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 16 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/26/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านจะบู หมู่ 9 ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ดำเนินการ 16 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/27/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ ๒, ๑๔ ตำบลหนองบัวตะเกียด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด ดำเนินการ 16 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/25/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านขนงพระเหนือ ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ดำเนินการ 16 พ.ย. 2561
กองจัดหา กจห.86/2561 ซื้อโครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๒ ดำเนินการ 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/20/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านโนนศิวิไล หมู่ 11 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์ (น.เขาวง) ดำเนินการ 15 พ.ย. 2561
กปภ. สาขานครศรีธรรมราช 1/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายป่าชมพู่ ม.13 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช ดำเนินการ 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 23/2562 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ดำเนินการ 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/24/2562 งานวางท่อเสริมแรงดันและเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายบริเวณทางหลวงหมายเลข ๒ จากบริษัท CPF ถึงร้านขายของจิปาถะ ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 15 พ.ย. 2561
กปภ. สาขามวกเหล็ก 12/2561 งานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับบมจ.ทีพีไอ โพลีน หมู่ที่ 5 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ดำเนินการ 15 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-035/2562 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนเทศบาล 9 คลองกิ่ว เชื่อมบ้านหนองโคก ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี กปภ.สาขาบ้านบึง ดำเนินการ 15 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น - งานวางท่อประปาเข้าโครงการหมู่บ้านของบริษัท นาคบุตร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 14 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 17/2562 งานค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำซอยชุมชนบ้านไร่บน หมู่ 6 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ดำเนินการ 14 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/23/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ดำเนินการ 14 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61117203086 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 2 จากถนนสายซอยวัดหัวเตย – บ้านนายชาติ ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 14 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/22/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยสับไฟ หมู่ ๑๐ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ ดำเนินการ 14 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/18/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหินตั้ง หมู่ 10 (คุ้มหลังโรงเรียน) บ้านโคกก่อง หมู่ 2 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาบ้านไผ่ ดำเนินการ 13 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/19/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ เข้าโครงการบ้านจัดสรร บ้านใกล้เรือนเคียง 3 โดยนางสุรัตน์ คุตไชยกุล เลขที่งาน 83/2561 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ดำเนินการ 13 พ.ย. 2561
กปภ. สาขาท่ามะกา 1/2562 ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว (2 ชุด) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา ดำเนินการ 13 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 3 24/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ วัดบางแขม - แยกศาลากลาง ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ดำเนินการ 13 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/48/2561 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง ดำเนินการ 13 พ.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/21/2562 ค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านเหลาครัว หมู่ 1 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 13 พ.ย. 2561