จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.22/2563 จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการ 14 ก.พ. 8256
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 5/2563 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.ศิรดา เฮ้าส์ โฉนดเลขที่ 85587 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ดำเนินการ 7 ม.ค. 2745
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/3/2564 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้า บ้านสามแยก(ฝั่งซ้าย) ม.6 ถ.ปากภู-ท่าลี่ ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ดำเนินการ 22 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห. 92/2563 จ้างพิมพ์แบบแปลนพิมพ์เขียว พิมพ์ขาว พิมพ์ไข และการ Scan File จำนวน 10 รายการ ดำเนินการ 22 ต.ค. 2563
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.1/2564 มาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ๑/๒ นิ้ว(ไม่รวมอุปกรณ์) จำนวน ๑๓,๐๐๐ เครื่อง และมาตรวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ๓/๔ นิ้ว(พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๔๐๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการ 21 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาปากท่อ - งานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริเวณ หมู่ 4 ต.สระพัง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ดำเนินการ 21 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 17/2563 จ้างเหมาเอกชนควบคุมและดูแลสถานีจ่ายน้ำบ้านพรุและสถานีจ่ายน้ำนาหม่อม ระยะเวลา 11 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 21 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 18/2563 จ้างเหมาบริการควบคุมดูแลสถานีจ่ายน้ำ , ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และระบบบริหารจัดการรีดตะกอน ระยะเวลา 11 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 21 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาพระพุทธบาท 1/2564 งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ แห่ง ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท และแพสูบน้ำดิบทะเลสาบบ้านหมอ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท ดำเนินการ 21 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 001/2564 งานติดตั้งวาง ท่อประปา สำหรับ บริษัท อินสไปร์ เรสซิเด้นซ์ จำกัด หมู่ 6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 20 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 002/2564 งาน ติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ 7 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 20 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/4/2564 สารส้ม จำนวน ๒,๘๙๐,๖๕๐ กก. พร้อมขนส่ง กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 19 ต.ค. 2563
กปภ. สาขานครศรีธรรมราช 1/2564 งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสายชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์ (บ้านท้ายเรือ) หมู่ที่ 12 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการ 19 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาราชบุรี กปภ.รบ.1/2564 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักบริเวณเชิงสะพาน หมู่ที่ 6 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ดำเนินการ 16 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/1/2564 จัดซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 2,184,500 กิโลกรัม พร้อมขนส่งให้ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 15 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 5/2564 จ้างเหมางานวางท่อน้ำดิบและก่อสร้างโรงกรองน้ำ ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. ที่สถานีแพรกหนามแดง ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการ 14 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 3/2564 งานเช่าระบบผลิตน้ำประปาขนาด 200 ลบ.ม/ชม. ณ สถานีจ่ายน้ำบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการ 14 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-008/2563 จัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมขนส่ง ปีงบประมาณ 2564 จำนวน15,045 ท่อ ดำเนินการ 9 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 3 4/2563 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณเชื่อมต่อซอยปล่องเหลี่ยม 1 ถึงซอยปล่องเหลี่ยม 14 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามพราน ดำเนินการ 9 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาอุบลราชธานี กปภ.อบ.1/2564 จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คำร้องที่ RQ1125/630007357 โครงการศุภาลัยเบลล่า (ชยางกูร-ขามใหญ่ เฟส 2) ม.10 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ดำเนินการ 9 ต.ค. 2563
กองจัดหา กจห.91/2563 จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขระบบ PWA Cyber Security ดำเนินการ 8 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-007/2564 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน จำนวน 16 สถานี กปภ.สาขาบ้านฉาง สำหรับปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 8 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/4/2564 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเข้า บ้านสามแยก(ฝั่งซ้าย) ม.6 ถ.ปากภู-ท่าลี่ ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย ดำเนินการ 7 ต.ค. 2563
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-006/2564 งานจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี สำหรับปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการ 7 ต.ค. 2563
กปภ. สาขาสงขลา 1/2564 จ้างเหมาสูบจ่ายน้ำสถานีจ่ายน้ำโคกสูง สถานีจ่ายน้ำท่านางหอม สถานีจ่ายน้ำ สนงกปภ.สาขาสงขลา งบประุมาณ 2564 ดำเนินการ 7 ต.ค. 2563