จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/18/2563 จัดซื้อมาตรวัดน้ำสำรองคลังประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ ดำเนินการ 27 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-15/2563 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบางวาด ดำเนินการ 24 ม.ค. 2563
กองจัดหา กจห.10/2563 โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ปี 2563 ดำเนินการ 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 26/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ ทางเข้าไปวัดห้วยหิน ม.6 ต.อู่ทอง ถึง หน้าวัดโคกสำโรง ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ดำเนินการ 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 27/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณทางหลวงหมายเลข 3264 ฝั่งซ้าย ช่วงตั้งแต่หน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ถึง สถานีจ่ายน้ำดอนเจดีย์ ม.5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ ดำเนินการ 23 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/21/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงเส้นท่อถนนรณชัยชาญยุทธ ซ.13 ถึงศูนย์ กศน. (ฝั่งขวา) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 23 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 3/63 งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด หมู่บ้านปาล์มสปริงส์ พาร์ควิลล์ ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดำเนินการ 23 ม.ค. 2563
กปภ. สาขานครปฐม 1/2563 งานติดตั้งวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับบริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เดอะทาวน์ วิลเลจ เฟส 2 หมู่ที่ 8 ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ดำเนินการ 23 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบางปะกง กปภ.บปก.1/2563 จ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท กู๊ดวิววิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการกู๊ดวิวท่าสะอ้าน (เฟส1) หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง ดำเนินการ 23 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ กปภ.บร.03/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนจิระ ซอย 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการ 22 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 57/2563 งานปรับปรุงระบบล้างย้อนและน้ำใส โรงกรองน้ำขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำเขาเสวยราชย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 22 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/26/2563 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2563 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data Logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 150 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่าย) ดำเนินการ 22 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/27/2563 จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2563 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 250 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 22 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/28/2563 จ้างก่อสร้างงานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2563 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่าย) ดำเนินการ 22 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/20/2563 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ ดำเนินการ 21 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 3 28/2563 งานปรับปรุงเส้นท่อ ข้ามคลองบ้านกิ่ว ม.2 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี ดำเนินการ 21 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/25/2563 งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2563 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก ชนิด Electromagnetic และชุดส่งข้อมูล Data Logger พร้อมปรับปรุงท่อและอุปกรณ์ในการติดตั้งขนาด 200 มม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.นากลาง) ดำเนินการ 21 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-14/2563 งานซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านบางโจ ดำเนินการ 20 ม.ค. 2563
กองจัดหา กจห.9/2563 จ้างเหมาเอกชนจัดหาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า กปภ. PWA Contact Center 1662 ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 20 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/23/2563 งานก่อสร้างระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2563 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 650 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด (โรงสูบน้ำแรงสูงพระกลางทุ่ง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 20 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/19/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 200 ลบ.ม./ชม. ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาจัตุรัส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 20 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/18/2563 งานติดตั้งปรับปรุง/เปลี่ยนมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาบ้านไผ่ ดำเนินการ 20 ม.ค. 2563
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/17/2563 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงสถานีเพิ่มแรงดันรัตนาภา จำนวน 1 ชุด กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) ดำเนินการ 20 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ กปภ.บร.02/2563 งานจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ดำเนินการ 20 ม.ค. 2563
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)/5/2563 จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาเข้าหมู่บ้าน ที พรีโม่ ของบริษัท ที สเปซ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ที่ 12 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 17 ม.ค. 2563