จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/26/2561 พิมพ์แบบพิมพ์ งบประมาณปี2561 กระดาษพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบม้วนชนิดทดความร้อน 11,020 ม้วน การประปาภูมิภาคเขต 7 ดำเนินการ 21 ก.ย. 2561
กองจัดหา กจห.81/2561 งานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 21 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/17/2562 ปรับปรุงเส้นท่อส่งน้ำดิบ จากโรงสูบน้ำดิบแรงต่ำ บ้านติ้ว ถึง บ้านไร่กาแฟ ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย ดำเนินการ 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 29/2561 จ้างหมาบุคคลภายนอก(นิติบุคคล)ติดตามทวงถามหนี้ค่าน้ำค้างชำระ(แจ้งเตือนก่อนตัดมาตร)ตัดมาตรค้างชำระและประสานมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 19 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาห้วยยอด กปภ.สข.หย.6/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 1.สำนักงาน กปภ.สาขาห้วยยอด 2.สถานีสูบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำท่างิ้ว (แพลอย) 3.สถานีสูบน้ำดิบ นาวง (แรงต่ำ) 4.สถานีสูบน้ำดิบลำภูรา- คลองเต็ง(แรงต่ำ) 5.สถานีจ่ายน้ำคลองชี ประจำปีงบประมาณ 2562 กปภ.สาขาห้วยยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 19 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/30/2561 งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับบนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) ดำเนินการ 18 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาขอนแก่น 29/2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอก(นิติบุคคล)ติดตามทวงหนี้ค่าน้ำค้างชำระ(แจ้งเตือนก่อนตัดมาตร)ตัดมาตรค้างชำระและประสานมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 18 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61097405519 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 2 จากถนนเลียบคลองหัวเตยต่อจากบ้านนายน่วม ตลอดแนวถึงปากซอยคลองตีนเป็ดต่อเขต หมู่ที่ 7 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสะเดา กปภ.สด.4/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณถนนปาดังเบซาร์ ซอย ๒ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา กปภ.สาขาสะเดา ดำเนินการ 17 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) 61097341838 โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 5 จากถนนสายบ้านตรอกโนง-สะพาน หมู่ที่ 5 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการ 14 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสันกำแพง 5/2561 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ โครงการ PLOVER COVE (ส่วนภายนอก) ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ดำเนินการ 13 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 13/2561 ติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด (ซอยกองพนันพล เฟส 1) หมู่ 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 12 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 14/2561 ติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด (ซอยกองพนันพล เฟส 2) หมู่ 2 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 12 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/107/2561 งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก(น้ำดิบ) แบบ ULTRASONIC FLOW METER (CLAMP ON TYPE) โดยติดตั้งที่ท่อส่งน้ำดิบ ขนาด ๖๐๐ มม. บริเวณบ่อติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ สถานีผลิต-จ่ายน้ำสำนักงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก ดำเนินการ 12 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.009/2561 จ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านต่างๆ จำนวน 17 คน ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ดำเนินการ 12 ก.ย. 2561
กองจัดหา กจห.78/2561 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี–พนัสนิคม-(พานทอง)-(ท่าบุญมี) ระยะที่ 1 อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 11 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/42/2561 โครงการก่อสร้างถนนสาย ง,ค3 และ ค4 ผังเมืองรวมเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ดำเนินการ 11 ก.ย. 2561
กปภ. สาขานราธิวาส การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาสที่ 03/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการ 11 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/70/2561 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ กปภ.ข.6 ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 คน ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ดำเนินการ 11 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.010/2561 จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานหน้าที่ผู้ช่วยผลิตน้ำและสูบจ่ายน้ำ จำนวน 8 สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง ดำเนินการ 11 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาบ้านฉาง กปภ.บฉ.011/2561 จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานดูแลทรัพย์สินสถานี 6 สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง ดำเนินการ 11 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) กปภ.สาขา ชม. (พ) 8/2561 งานจ้างเหมายามเอกชนบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการ 11 ก.ย. 2561
กปภ. สาขาห้วยยอด 61097257037 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจุดผลิตน้ำ ณ สถานีจ่ายน้ำลำภูรา สถานีผลิตน้ำคลองปาง สถานีผลิตน้ำนาวง และสถานีสูบจ่ายน้ำเพิ่มแรงดันคลองชี ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 11 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 3 85/2561 งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณบ้านบ่อกรุ ม.1, บ้านหนองป่าแซง ม.6, บ้านทุ่งกฐิน ม.4 ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ดำเนินการ 10 ก.ย. 2561
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/37/2561 งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 ตอนสามแยกทุ่งหวัง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 43 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา (ท่อถาวร) กปภ.สาขาสงขลา ดำเนินการ 10 ก.ย. 2561