จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.22/2563 จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการ 14 ก.พ. 8256
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 5/2563 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.ศิรดา เฮ้าส์ โฉนดเลขที่ 85587 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ดำเนินการ 7 ม.ค. 2745
กองจัดหา กจห.24/2565 จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (GISC) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดำเนินการ 18 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 8 กปภ.ข.8/90/2565 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณสะพานห้วยมุก ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร กปภ.สาขามุกดาหาร (น.คำชะอี) ดำเนินการ 17 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาอุบลราชธานี กปภ.อบ.1/2565 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำคำขอเลขที่ RQ1125/650001863 โครงการหมู่บ้านอนันตราไลท์ บริษัท ภัทรเดชไพบูลย์ จำกัด ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการ 12 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/82/2565 งานจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำ กปภ.ข.๒ ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการ 12 พ.ค. 2565
กองจัดหา กจห.22/2565 โครงการเช่าสิทธิ์การใช้งาน Google Map API ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการ 12 พ.ค. 2565
กองจัดหา กจห.21/2565 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี ปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการ 11 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/83/2565 งานจัดเตรียมบ่อบาดาล ขนาด ๖๐ ลบ.ม./ชม. จำนวน ๒ บ่อ บริเวณสถานีผลิต - จ่ายน้ำหนองม่วง กปภ.สาขาบ้านหมี่ ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ดำเนินการ 11 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/81/2565 งานจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงาน ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. และ 120 ลบ.ม./ชม. และโรงกรองน้ำโคกเจริญ ขนาด 60 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล ดำเนินการ 11 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/68/2565 โครงการปรับปรุงและเชื่อมโยงข้อมูล DMA กปภ.สาขาชุมแพ ดำเนินการ 10 พ.ค. 2565
กองจัดหา กจห.20/2565 จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปี ๒๕๖๕ ดำเนินการ 6 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/80/2565 งานจ้างซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้ำสำนักงาน ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. และ 120 ลบ.ม./ชม. และโรงกรองน้ำโคกเจริญ ขนาด 60 ลบ.ม./ชม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล ดำเนินการ 6 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาอรัญประเทศ 01/2565 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 บ้านป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ดำเนินการ 6 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-29/2565 จ้างตัวแทนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ สาขาบ้านนาสาร สาขาบ้านตาขุน สาขาไชยา สาขาระนอง สาขาพังงา สาขาตะกั่วป่า สาขาท้ายเหมือง สาขากระบี่ สาขาอ่าวลึก สาขาทุ่งสง สาขาชะอวด สาขาปากพนัง สาขาจันดี สาขาขนอม สาขานครศรีธรรมราช และสาขาคลองท่อม ดำเนินการ 5 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/30/2565 งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประกอบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 3 พ.ค. 2565
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.45/2565 งานปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต จาก ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. เป็น ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. ดำเนินการ 3 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/66/2565 งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กรองรับท่อน้ำทดแทนเสารับท่อเดิมที่เสียหายจากอุทกภัย ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด) ดำเนินการ 3 พ.ค. 2565
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-28/2565 งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องวัดคุณภาพน้ำออนไลน์ ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๔ ดำเนินการ 3 พ.ค. 2565
กปภ. สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) 7/65 งานติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ บจก.ณดาเฮาส์หาดใหญ่ ถนนขวัญประชา ม.4 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) ดำเนินการ 28 เม.ย. 2565
กองจัดหา กจห.17/2565 งานเช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 165 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี ดำเนินการ 27 เม.ย. 2565
กองจัดหา กจห.18/2565 งานเช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 183 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี ดำเนินการ 27 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) 63027490132 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท อุ่นไอรัก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 26 เม.ย. 2565
กองจัดหา กจห.19/2565 จัดซื้อโครงการระบบเสียงตามสาย PWA Channel พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการ 26 เม.ย. 2565
กปภ. สาขาเชียงราย 10/2565 โครงการปรับปรุงเส้นท่อที่ หมู่บ้านกกกาแล ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ดำเนินการ 26 เม.ย. 2565