จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 004/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 8 (บริเวณช่วงถนนนรราชอุทิศ (เทศบาล 8) ถัดจากวัดยิ้มมาถึงถนนพระราม 2) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการ 14 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/33/2562 งานปรับปรุงระบบสูบน้ำหน่วยบริการลำภูรา กปภ.สาขาห้วยยอด ดำเนินการ 13 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/006/2563 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องสูบน้ำแรงสูง สถานีผลิตน้ำบางพระ 3 กปภ.สาขาชลบุรี ดำเนินการ 13 พ.ย. 2562
กองจัดหา กจห.94/2562 เช่าบริการระบบเครือข่ายเสมือน Virtual Private Network (VPN) การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 13 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 7/2563 งานวางท่อเสริมแรงดันจากถนนมาลัยแมนถึงบริเวณเทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการ 12 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 6/2563 งานวางท่อส่งน้ำแยกถนนเลี่ยงเมืองราชบุรีถึงสี่แยกห้วยชินสีห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี ดำเนินการ 12 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาลำปาง กปภ.สาขาลำปาง 1/2563 งานจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง จำนวน 3 ชุดปฎิบัติงาน ระยะเวลา 9 เดือน ดำเนินการ 12 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/5/2563 จัดซื้อปูนขาว (HYDRATED LIME) จำนวน 360,500 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 11 พ.ย. 2562
กปภ. สาขามวกเหล็ก 1/2563 งานประกวดราคางานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ ่บจ.เจ-บิคส์ เทรดดิ้ง หมุ่ 2 ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (กปภ.สาขามวกเหล็ก) ดำเนินการ 11 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ กปภ.บร.01/2563 งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหินลาด หมู่ 17 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ ดำเนินการ 7 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/4/2563 งานรับซื้อน้ำประปาจากเอกชน เพื่อรองรับชุมชนบริเวณคลอง 6 ถึงคลอง 7 ลำลูกกา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ดำเนินการ 6 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาขอนแก่น กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)/1/2563 งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาโครงการเพิ่มสุข ของ หจก.เกรียงศักดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003 ม.4 ต.บ้านหว้า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 6 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/2/2563 พิมพ์แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษีชนิดทำความร้อน และแบบพิมพ์ใบเสร็จค่าติดตั้งของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 6 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1-005/2563 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ จำนวน 5 รายการ ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 5 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/3/2563 จัดซื้อขวดเปล่า ขนาด 350 มล. พร้อมติดฉลากตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 320,000 ขวด ดำเนินการ 5 พ.ย. 2562
กปภ. เขต 3 5/2563 งานโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ปี 2563 กปภ.สาขากาญจนบุรี ดำเนินการ 5 พ.ย. 2562
กปภ. สาขาสะเดา 1/2563 งานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ ด่านศุลกากร (ด่านใหม่) ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ดำเนินการ 31 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/32/2562 งานวางท่อขยายเขตจำหน่่ายน้ำ บ้านบากง หมู่ที่ 6 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส กปภ.สาขารือเสาะ ดำเนินการ 30 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 3 4/2563 งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ถึงโรงเรียนเพิ่มวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ดำเนินการ 30 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 001/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 5 (ซอยพัฒนา 6) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 30 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาสมุทรสาคร 002/2563 งานติดตั้งวางท่อประปา สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หมู่ 5 (ซอยพัฒนา 3) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดำเนินการ 30 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 3/2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ 4 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ 30 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพนัสนิคม กปภ.พน.05/2563 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท กุลธนาเรืองกิตติ์ จำกัด บริเวณหมู่ 5 ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 30 ต.ค. 2562
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ปพย.1/63 งานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ นายภาคิน จงมีสุข 40/117 ม.5 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แบบเลขที่ ปพย.5/63 ดำเนินการ 29 ต.ค. 2562
กปภ. เขต 6 กปภ.ข.6/6/2563 จัดซื้อปูนขาว จำนวน 83,760 กิโลกรัม พร้อมขนส่ง สำหรับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.6ปีงบประมาณ 2563 ดำเนินการ 28 ต.ค. 2562