จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

กรองและค้นหาข้อมูล

(ระบุ ปี-เดือน-วัน)
หน่วยงาน เลขที่ประกาศ ชื่อโครงการ สถานะ วันที่ประกาศ
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.22/2563 จ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการ 14 ก.พ. 8256
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 5/2563 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ บจก.ศิรดา เฮ้าส์ โฉนดเลขที่ 85587 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ดำเนินการ 7 ม.ค. 2745
กองจัดหา กจห.18/2564 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและวางท่อน้ำดิบ จากคลองห้วยยายร้า - อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการ 16 เม.ย. 2564
กองจัดหา กจห.25/2564 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ดำเนินการ 16 เม.ย. 2564
กองจัดหา กจห.22/2564 จ้างเหมาค่าก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค สาขาปราจีนบุรี (ประจันตคาม) – ศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการ 16 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/81/2564 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านหนองบุ หมู่ 3 (ซอยบ้านพักยายทอง) ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) ดำเนินการ 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 7 กปภ.ข.7/80/2564 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ชุมชนหัวทราย หมู่ 11 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ ดำเนินการ 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/88/2564 ก่อสร้างปรับปรุงบ้านพัก ผจก. 2 ชั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี (ครั้งที่ 2) ดำเนินการ 9 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาระนอง กปภ.สาขาระนอง เลขที่ 1/2564 งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1 นิ้ว (จำนวน 1 เครื่อง) ให้กับ กองร้อย อส.จ.ระนอง ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง กปภ.สาขาระนอง ดำเนินการ 9 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/20/2564 งานย้ายแนวท่อส่งน้ำดิบและแนวสายไฟฟ้า หน่วยบริการสอง ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ กปภ.สาขาร้องกวาง ดำเนินการ 8 เม.ย. 2564
กองจัดหา กจห.24/2564 โครงการเช่าใช้ SIM Internet จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการ 8 เม.ย. 2564
กองจัดหา กจห.23/2564 ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปี 2564 ดำเนินการ 8 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 9 กปภ.ข.9/21/2564 เครื่องบันทึกข้อมูลและส่งข้อมูลผ่านระบบ GSM (GSM Data Logger) จำนวน 12 เครื่อง ดำเนินการ 8 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 1 กปภ.ข.1/062/2564 งานติดตั้งวางท่อประปาให้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โครงการ PIM EEC CAMPUS ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินการ 8 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/86/2564 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาผักไห่ ดำเนินการ 8 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/87/2564 วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่บ้านฟ๊อกแลนด์ หมู่ ๘ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา ดำเนินการ 8 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-28/2564 จัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง (ไม่มีชุดยูเนียน) ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 5,500 เครื่อง ดำเนินการ 7 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 4 กปภ.ข.4-28/2564 งานก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำ(ใหม่) สระเก็บน้ำดิบห้วยกร้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ดำเนินการ 7 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาเกาะคา 2/2564 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ปรับขอบเขตการจ่ายน้ำและเสริมแรงดัน อ.เกาะคา จ.ลำปาง ดำเนินการ 7 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 5 กปภ.ข.5/21/2564 โครงการติดตั้งปรับปรุง DMA และเชื่อมโยงข้อมูลน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส ดำเนินการ 5 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 2 กปภ.ข.2/85/2564 อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ชั้น จำนวน 16 ห้อง กปภ.สาขาธัญบุรี (ครั้งที่ ๒) ดำเนินการ 5 เม.ย. 2564
กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 14/2564 ประกวดราคาซื้อถ่านกัมมันต์ชนิดผง (POWDERED ACTIVATED CARBON) ขนาดบรรจุถุงละ ๒๕ กิโลกรัม จำนวน 17,500 กิโลกรัม พร้อมค่าขนส่ง สำหรับสถานีผลิตน้ำแม่กวง และสถานีผลิตน้ำอุโมงค์ ดำเนินการ 2 เม.ย. 2564
กปภ. เขต10 กปภ.ข.10 ป.19/2564 งานก่อสร้างระบบผลิตขนาด 300 ลบ.ม./ชม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบและวางท่อส่งน้ำดิบ ขนาด Dia 400 มม. (กปภ.สาขาพิษณุโลก) ดำเนินการ 2 เม.ย. 2564
กปภ. เขต 3 104/2564 งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาขนาด 500 ลบ.ม./ชม. เป็น 700 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำ ดอนทราย ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ ดำเนินการ 1 เม.ย. 2564
กปภ. สาขามวกเหล็ก 17/2564 งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 3188 ตอนควบคุม 0101 ตอนท่าเยี่ยม-ขอนหอม ระหว่าง กม.1+500-กม.2+135 บริเวณบ้านหลุบเลา หมู่ 4 ซอย 2 ถึงหมู่บ้านอนานคร (ซ้ายทางและขวาทาง) ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ดำเนินการ 1 เม.ย. 2564