จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลาดยาว
ชื่อโครงการ :
งานย้ายท่อประปาเกาะสะพานข้ามคลองบ้านวังยิ้มแย้ม หมู่ที่ 5 ต.หนองยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขาลาดยาว)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.ลย.2/2563
วันที่ทำสัญญา :
2 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
3 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
16 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวนิภาภรณ์ ดอนเลย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-27 18:10:20
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ม.ค. 2563 นางสาวนิภาภรณ์ ดอนเลย