จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอู่ทอง
ชื่อโครงการ :
งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance:PM) เครื่องจักรกลในระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
เลขที่สัญญา :
7/2563
วันที่ทำสัญญา :
15 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
15 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-25 09:58:16
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 ม.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง