จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอู่ทอง
ชื่อโครงการ :
จ้างงานโครงการจัดการน้ำสะอาด กปภ.สาขาอู่ทอง
เลขที่สัญญา :
1/2563
วันที่ทำสัญญา :
25 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
25 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
22 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-25 09:31:35
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 25 ธ.ค. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง