จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาน่าน
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปาให้กับ บจก.แอ่งทองพัฒนา 21/49 ถนนข้าหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาน่าน 5/2563
วันที่ทำสัญญา :
23 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
24 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
นายผดุง เชียงหนุ้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-23 15:26:31
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ม.ค. 2563 นายผดุง เชียงหนุ้น