จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
ชื่อโครงการ :
ซื้อขายน้ำดิบ สำหรับ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งจำนวน 4,000,000 ลูกบาศก์เมตร
เลขที่สัญญา :
049/2563
วันที่ทำสัญญา :
25 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-12 14:26:06
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ม.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1