จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครสวรรค์
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 1 กลุ่มบ้านนายสมาน อยู่คง ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.นว.5/2563
วันที่ทำสัญญา :
14 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
15 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
28 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
PaweenaS
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-09 19:51:52
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 ม.ค. 2563 PaweenaS