จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศีขรภูมิ
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขาศีขรภูมิ น.สำโรงทาบ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศข.3/2563
วันที่ทำสัญญา :
12 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
13 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
27 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางอภิรดา ศูนย์กลาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-06-02 16:36:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 พ.ค. 2563 นางอภิรดา ศูนย์กลาง