จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศีขรภูมิ
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาขุดลอกชักร่องน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ขนาด 3x400x3 ม. เพื่อชักน้ำเข้าสู่จุดสูบน้ำดิบและกักเก็บน้ำให้เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง น.สำโรงทาบ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศข.2/2563
วันที่ทำสัญญา :
22 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
23 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางอภิรดา ศูนย์กลาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-28 20:03:23
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 เม.ย. 2563 นางอภิรดา ศูนย์กลาง