จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศีขรภูมิ
ชื่อโครงการ :
งานโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) เพื่อปรับปรุงระบบผลิต-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาศีขรภูมิ ( แม่ข่ายและหน่วยบริการสำโรงทาบ )
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศข.1/2563
วันที่ทำสัญญา :
3 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
4 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
2 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางอภิรดา ศูนย์กลาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-28 17:02:52
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 เม.ย. 2563 นางอภิรดา ศูนย์กลาง