จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางคล้า
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางคล้า
เลขที่สัญญา :
กปภ.บค.38/2563
วันที่ทำสัญญา :
10 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
11 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
25 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางกชพร ประทุมวัลย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-23 10:41:40
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 10 เม.ย. 2563 นางกชพร ประทุมวัลย์