จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด ๒๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ น.บัวเชด
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/86/2563
วันที่ทำสัญญา :
12 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
26 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
23 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 14:40:43
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 พ.ค. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ