จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณ ม.ซิตี้โฮม ม.4 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
เลขที่สัญญา :
307/63
วันที่ทำสัญญา :
21 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
21 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
28 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสุธารัตน์ พิชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-21 14:14:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 พ.ค. 2563 นางสุธารัตน์ พิชัย