จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่สอด
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำของ บจก.แม่สอด เฮฟวี่ อินดัสทรี 858 หมู่ 1 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาแม่สอด 2/2563
วันที่ทำสัญญา :
21 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
22 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 มี.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางจินดา เดชเดชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 16:14:01
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 ม.ค. 2563 นางจินดา เดชเดชา