จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเขียว
ชื่อโครงการ :
งานเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว,ติิดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าพร้อมประสานท่อภายใน จำนวน 2 บ่อบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร โรงกรองน้ำหน่วยบริการบ้านดอน ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ กปภ.สาขาภูเขียว
เลขที่สัญญา :
9/2563
วันที่ทำสัญญา :
7 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
11 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นายทองสุข ทองดีเวียง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 10:36:37
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 พ.ค. 2563 นายทองสุข ทองดีเวียง