จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางคล้า
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก สถานีจ่ายน้ำคลองนา ขนาด 300 มม.
เลขที่สัญญา :
กปภ.บบค.24/2563
วันที่ทำสัญญา :
13 ม.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
14 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
27 ก.พ. 2563
ผู้บันทึก :
นางกชพร ประทุมวัลย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-19 18:00:23
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 ม.ค. 2563 นางกชพร ประทุมวัลย์