จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท โฮม แอนด์ แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าโครงการดิไอคอน ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.066/2563
วันที่ทำสัญญา :
14 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
15 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 17:20:07
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 พ.ค. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ