จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นายธวัชชัย วรรณฑาณะ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ 30177 ม.5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.067/2563
วันที่ทำสัญญา :
14 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
15 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 17:16:02
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 พ.ค. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ