จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นางสาวณฤดี คุ้มทรัพย์ วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 425 ม.5 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.060/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-17 14:44:51
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 เม.ย. 2563 นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ