จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานซื้อ Ultrasonic Flow meter (Mobile Type) จำนวน 1 เครื่อง
เลขที่สัญญา :
96/63
วันที่ทำสัญญา :
7 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
8 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 ก.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-13 13:40:49
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 พ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5