จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพ บริเวณซอยบ้านนายวีระ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.ปปส.30/2563
วันที่ทำสัญญา :
18 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
18 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
18 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-18 11:38:40
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 17 มิ.ย. 2563 น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์