จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงานจัดเก็บรายได้และจ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านอำนวยการ ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.54/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
1 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-19 20:13:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 เม.ย. 2563 นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ