จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา บริเวณบ้านกระบกคู่ หมู่ที่ 18 (ซอย1และกลุ่มกระบกคู่) ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.55/2563
วันที่ทำสัญญา :
5 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
6 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
4 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-19 20:28:39
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 5 พ.ค. 2563 นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ