จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท อำนวยทรัพย์วิลล่า หมู่ที่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.51/2563
วันที่ทำสัญญา :
15 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
16 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-19 16:01:00
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 เม.ย. 2563 นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ