จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนมสารคาม
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตให้ เทศบาลตำบลท่าถ่าน บริเวณสามแยกกลางหมู่บ้านถึงบริเวณบ้านผู้ใหญ่ภัทรศักดิ์ บริบูรณ์พาณิชย์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.พค.50/2563
วันที่ทำสัญญา :
8 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
9 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
8 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-19 15:43:56
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 เม.ย. 2563 นายพิพันธ์ สุขสายไทยชะนะ