จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างและติดตั้งแพสูบน้ำแรงต่ำทดแทนแพสูบน้ำเดิมที่ชำรุด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ (น.พนมไพร) อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/80/2563
วันที่ทำสัญญา :
13 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
14 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
11 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 11:18:29
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 พ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6