จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านไผ่
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานขุดลอกและขุดร่องชักน้ำ ปริมาตร 1,050 ลบ.ม. เพื่อเพิ่มความจุดอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า เนื่องจากระดับน้ำต่ำกว่าท่อทางดูดและตื้นเขิน
เลขที่สัญญา :
263-1/63
วันที่ทำสัญญา :
5 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
5 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
14 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางมณีรัตน์ สีแพน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 14:46:06
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 5 พ.ค. 2563 นางมณีรัตน์ สีแพน