จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมแซมระบบความปลอดภัยจากแก๊สคลอรีน สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 30/2563
วันที่ทำสัญญา :
21 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
21 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
5 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-21 17:15:15
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 พ.ค. 2563 นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ