จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้นางสาวสุทธิดา ทองไพบูลย์กิจ บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.29/2563
วันที่ทำสัญญา :
29 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
29 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
28 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-30 13:52:45
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 เม.ย. 2563 นายอรุณ แสงมณี