จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
ชื่อโครงการ :
โครงการปรับปรุงท่อสะพานเขาแรด ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร
เลขที่สัญญา :
34/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
7 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
5 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-05 16:25:44
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 5 พ.ค. 2563 นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ