จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงแบบหอยโข่ง ขนาด ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. ส่งสูง ๕๐ ม. พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด (สถานีผลิตน้ำปะโค) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/122/2563
วันที่ทำสัญญา :
8 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
9 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
5 ก.ย. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-19 14:48:58
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 พ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7