จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
ชื่อโครงการ :
งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำแบบหอยโข่งขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. สูบส่ง ๔๕ ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมงานท่ออุปกรณ์ทางดูด - ทางส่ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.โนนสัง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/121/2563
วันที่ทำสัญญา :
8 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
9 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 ส.ค. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-19 15:04:06
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 พ.ค. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7