จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านไผ่
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อประปาพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ นางสมหวัง วงศ์วิจิตรกุล สถานที่ติดตั้งชั่วคราว ม.5 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่ คำร้องเลขที่ QR1061/630000155
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.บผ./7/2563
วันที่ทำสัญญา :
8 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
11 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางมณีรัตน์ สีแพน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-20 14:47:52
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 พ.ค. 2563 นางมณีรัตน์ สีแพน