จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาท่ามะกา
ชื่อโครงการ :
จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา สำหรับบจ.พีเอชเอส เรียลเอสเตท หมู่ 3 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ทมก.7/2563
วันที่ทำสัญญา :
12 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
14 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวพิชชานันท์ ล้วนแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-19 10:04:10
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 พ.ค. 2563 นางสาวพิชชานันท์ ล้วนแก้ว