จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้บริษัท มายกรีนวิลเลจ จำกัด บริเวณโครงการมายกรีนบางสมัคร (เฟส ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางปะกง
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.28/2563
วันที่ทำสัญญา :
3 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
3 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
2 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-28 09:49:17
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 เม.ย. 2563 นายอรุณ แสงมณี