จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร คลองผันน้ำคลองชุมพร (คลองนาคราช) ถนนสาย บขส.หลังชุมพรเมืองใหม่ กปภ.สาขาชุมพร
เลขที่สัญญา :
32/2563
วันที่ทำสัญญา :
27 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
4 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
2 ก.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-28 09:50:01
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 เม.ย. 2563 นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ