จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาซ่อมท่อ HDPE ขนาด 800 มม.บริเวณ กม.79+550 ถนนวงแหวนตะวันตก ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
เลขที่สัญญา :
276/63
วันที่ทำสัญญา :
27 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
27 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
4 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางสุธารัตน์ พิชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-27 16:09:53
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 เม.ย. 2563 นางสุธารัตน์ พิชัย