จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามวกเหล็ก
ชื่อโครงการ :
งานขยายเขตจำหน่ายน้ำ สำหรับ บจ.ชมจันทร์ 2018 หมู่ 1 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
เลขที่สัญญา :
มล 21/2563
วันที่ทำสัญญา :
14 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
15 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
14 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางอัมพร เจียรสกุลสุข
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-27 14:50:59
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 14 เม.ย. 2563 นางอัมพร เจียรสกุลสุข