จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามวกเหล็ก
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านอัจฉรา 2 หมู่ 4 ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี
เลขที่สัญญา :
มล 20/2563
วันที่ทำสัญญา :
13 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
14 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางอัมพร เจียรสกุลสุข
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-27 14:44:20
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 13 เม.ย. 2563 นางอัมพร เจียรสกุลสุข