จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามวกเหล็ก
ชื่อโครงการ :
งานขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา บริเวณหน้าบ้านบัวหลวง-สะพานห้วยลี่ ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี
เลขที่สัญญา :
มล.18/2563
วันที่ทำสัญญา :
7 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
8 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางอัมพร เจียรสกุลสุข
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-27 14:24:40
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 เม.ย. 2563 นางอัมพร เจียรสกุลสุข