จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อเพื่อประสานท่อน้ำดิบเดิมจากห้วยกระทิงกับท่อน้ำดิบเดิมลงสระหนองตาเสก ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/87/2563
วันที่ทำสัญญา :
8 พ.ค. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
12 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
25 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-12 16:08:59
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 พ.ค. 2563 นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ