จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ท่อทางดูดทางส่งชั่วคราว ติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยเครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำดิบบึงหนองบัว แก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาชุมแพ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/79/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
6 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
19 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-05-22 11:16:34
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6