จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานขุดลอกเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนอ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง กปภ.สาขากุฉินารายณ์ (แม่ข่าย) ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/78/2563
วันที่ทำสัญญา :
29 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
30 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 มิ.ย. 2563
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-30 14:36:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 เม.ย. 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6