จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานราธิวาส
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นางสาวสาฟิตรี นาแว 49/37 ม.8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
เลขที่สัญญา :
กปภ.นธ.33/2563
วันที่ทำสัญญา :
21 เม.ย. 2563
วันที่เริ่มโครงการ :
22 เม.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
21 พ.ค. 2563
ผู้บันทึก :
5552027
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-04-22 14:58:05
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 เม.ย. 2563 5552027